Voorwaarden


De prijzen gelden vanaf 20 volwassenen. Kinderen t/m 3 jaar worden niet meegerekend, tussen 3 en 10 jaar krijgen 25% korting

op de buffetten. Het laatst aantal doorgegeven aantal personen wordt in rekening gebracht, u dient minimaal één week van te

voren dit door te geven. Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarde Horeca (U.V.H.)van toepassing.

Deze worden op verzoek aan u toegezonden. De U.V.H. zijn bindend voor een ieder die van onze diensten gebruik wil maken.

Prijzen zijn inclusief BTW, prijsverhogingen voorbehouden.


Geopend: Dinsdag, woensdag en donderdag: 11.00-19.00uur

Vrijdag, zaterdag en zondag: 10.00-20.00 uur

Maandag gesloten.

Contact:

Het Leersumse Veld
Heulweg 10, 3956 KR Leersum
Nederland
0343-481264
Leersumseveld@hotmail.com